Quan el bacallaret s'asseca la forma que se li queda recorda un humà en posició orant, com si estiguera amb els braços oberts. Recorda a les figures orants de les pintures rupestres que decoren alguns abrics rocosos de les nostres muntanyes. D'ací li ve el nom. Per a...

read more